KORZYŚCI DLA WYDAWCÓW / DOMÓW MEDIOWYCH

CASE STUDIES

JAKIE KORZYŚCI OSIĄGAJĄ WYDAWCY I DOMY MEDIOWE DZIĘKI NUGG.AD?

Smart Audience PlatformTM nugg.ad oferuje wydawcom i domom mediowym nowy wymiar monetyzacji odbiorców na poziomie premium. nugg.ad umożliwia swoim klientom zwiększanie zysków w ramach sprzedaży bezpośredniej i kampanii programmatic dla wszystkich rodzajów kampanii z wykorzystaniem reklamy graficznej i video na komputery i urządzenia mobilne). Dzięki nugg.ad można w łatwy sposób dotrzeć do szerokiego wachlarza odbiorców, który obejmuje dane własne (first-party data), predykcyjne grupy odbiorców o maksymalnym zasięgu, dane pochodzące od innych dostawców (third-party data) i grupy odbiorców zindywidualizowane w oparciu o dane reklamodawców. Nugg.ad umożliwia wydawcom i domom mediowym zwiększenie wartości ich zasobów na wszystkich platformach (SSP, ad-exchange, sieci, poprzez sprzedaż bezpośrednią itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli i ochrony danych. Jednocześnie nasze unikalne metody badawcze i pomiaru marki znacznie zwiększają przejrzystość związaną ze skutecznością audience targeting i oddziaływaniem reklamy.

 

 

PRZEGLĄD KORZYŚCI, JAKIE OSIĄGNIESZ DZIĘKI NUGG.AD:

• Lepsza monetyzacja zasobów internetowych i mobilnych na poziomie premium

• Inteligentne zarządzanie danymi poprzez wysoce elastyczną i samoobsługową platformę

• Szeroki wachlarz odbiorców oraz predykcyjna technologia zapewniająca szeroki zasięg

• Odbiorcy dostosowani do indywidualnych potrzeb

• Dostęp do danych we wszystkich powszechnie stosowanych platformach SSP / DSP / ad-exchange itp.

• Zaawansowane zarządzanie ochroną danych i prawami, maksymalna prywatność

• W pełni zarządzane usługi obejmujące stały konsulting i rozwój biznesu